Hulp voor werkgevers bij loondoorbetaling bij ziekte

Verzuim is een grote kostenpost voor werkgevers en kan met name voor het MKB (financiële) problemen opleveren. Tevens vormt de doorbetaling bij ziekte voor kleine werkgevers regelmatig een drempel om nieuwe arbeidskrachten aan te nemen. Het is dan ook goed nieuws dat het kabinet een aantal maatregelen treft om met name kleinere bedrijven te helpen bij de loondoorbetaling bij ziekte. Wat houden deze maatregelen voor jou als werkgever in?

Voorkomen is beter dan genezen

Een zieke medewerker heeft gevolgen voor jouw onderneming, zeker als het verzuim lang dreigt te gaan duren. Het loon moet worden doorbetaald, er moet vervanging worden geregeld en jij hebt een actieve taak in het reïntegratietraject. Sterker nog, als het UWV van mening is dat je onvoldoende inspanningen hebt geleverd kan de doorbetalingsplicht van het loon na twee jaar nog doorlopen. 

Maatregelen

Eerder was het plan om de loondoorbetaling voor werkgevers met minder dan 25 werknemers terug te brengen naar een jaar. Dit plan is inmiddels van de baan. Wel worden er twee nieuwe maatregelen getroffen om het MKB te ontlasten: de MKB Verzuim-ontzorgverzekering en een korting op de premie.

Maatregel 1: Verzuim-ontzorgverzekering

Vanaf 1 januari 2020 gaan een aantal verzekeraars de MKB Verzuim-ontzorgverzekering aanbieden. 

De intentie van deze verzekering is uiteraard allereerst het dekken van het financiële risico. Daarnaast moet het ook de kleine werkgever helpen bij de verplichtingen en taken rond de loondoorbetaling bij ziekte. Een Verzuim-ontzorgverzekering moet aan een aantal eisen voldoen. Zo mag, afhankelijk van het aantal werknemers, het eigen verzuim over het afgelopen jaar slechts in beperkte mate meetellen in de totstandkoming van de premie. Daarnaast kan de verzekeraar adviseren over de omgang met verzuim en kan deze ook voorwaarden verbinden aan de wijze waarop de werkgever met preventie en verzuim omgaat. Verder wordt er bij langdurig verzuim een, door de verzekeraar goedgekeurde, casemanager aangesteld die zowel werkgever als werknemer begeleidt. Tot slot is de verzekering ‘Poortwachterproof’ waardoor een eventuele loonsanctie, bij het opvolgen van de adviezen van de verzekeraar, niet voor rekening van de werkgever komt.

Maatregel 2: Premiekorting doorbetaling

Vanaf 2021 wordt er 450 miljoen euro beschikbaar gesteld voor werkgevers als tegemoetkoming voor de kosten van het tweede loondoorbetalingsjaar. In eerste instantie profiteren alle werkgevers daarvan, later komt dit uitsluitend ten goede aan de kleine werkgevers.  

Verzuimmaatregelen

Uiteraard is ook in dit geval voorkomen beter dan genezen. Wil jij weten hoe je het verzuim binnen jouw bedrijf kan minimaliseren? Onze experts helpen je graag! Neem contact met ons op via 0162-475675.

Schade meldenInloggen Mijn GeertsPolisvoorwaarden
Stuur een bericht