Wat betekent het pensioenakkoord voor jou?

Het zal je vast niet ontgaan zijn; het pensioenakkoord is op woensdag 5 juni gepresenteerd. Het pensioenakkoord heeft onder andere gevolgen voor de verhoging van de AOW-leeftijd, de inrichting van het werkgeverspensioen en het dwingt zzp’ers om zich te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Het nieuwe pensioenstelsel moet in 2022 ingaan. We vertellen je in dit artikel graag wat dit akkoord inhoudt. Wil je meer weten of heb je vragen? Neem contact met ons op!

AOW-leeftijd naar 67 in 2024

De generatie die nu met pensioen gaat wordt ontzien. Tot 2022 wordt de AOW-leeftijd bevroren op 66 jaar en vier maanden. Daarna stijgt de pensioenleeftijd geleidelijk naar 67 jaar in 2024. Ook na 2024 blijft de AOW-leeftijd stijgen, maar minder snel dan nu nog wettelijk is vastgelegd.

Zwaar werk en eerder stoppen

Mensen met zwaar werk krijgen de mogelijkheid om eerder te stoppen. Voor bepaalde groepen worden afspraken gemaakt waardoor werknemers tot drie jaar voor de AOW-leeftijd kunnen stoppen. Werkgevers betalen momenteel een boete voor werknemers die eerder stoppen met werken. Deze boete verdwijnt deels. Er wordt namelijk een uitzondering gemaakt werknemers met een bruto jaarinkomen tot 19 duizend euro. Voor de inkomens boven deze drempel moeten werkgevers wel een boete betalen.

Verplicht bedrijfstakpensioenfonds: opbouw wordt individueler

Jongeren hoeven niet langer onevenredig te betalen voor het pensioen van ouderen die nu stoppen met werken. Met de doorsneepremie leggen de jongeren nu veel geld in de pensioenpot, terwijl ze maar moeten afwachten wat er nog over is tegen de tijd dat zij met pensioen gaan. Deze doorsneepremie wordt afgeschaft. Het idee is nu om de pensioenpremie sterker te koppelen aan de persoonlijke situatie. Hoe dit precies uitgewerkt wordt, is nog niet duidelijk.

Minder kans op kortingen

Er komt een ander soort pensioenuitkering. Belangrijk verschil met nu is dat pensioenfondsen minder hoge buffers hoeven aan te houden. Daardoor kunnen de pensioenuitkeringen en – opbouw, bij voldoende rendement, gemakkelijker meestijgen met de prijzen. De kans op kortingen op de pensioenen wordt kleiner.  Afgesproken is dat een korting niet meer nodig is als het pensioenfonds een dekkingsgraad heeft van 100 of meer. Dit geldt momenteel voor de overgrote meerderheid van de fondsen.

ZZP’ers: wettelijke plicht voor arbeidsongeschiktheidsverzekering

Er komt geen verplichting voor ZZP’ers om een pensioen op te bouwen. Wel moet het voor zelfstandigen makkelijker worden om deel te nemen aan een pensioenfonds. ZZP’ers worden wel verplicht om een basisverzekering af te sluiten tegen ziekte en arbeidsongeschiktheid. Wellicht komt er wel een uitzondering voor zelfstandigen die kunnen aantonen over genoeg middelen te beschikken om zelf het risico voor ziekte en arbeidsongeschiktheid te kunnen dragen.

Vragen?

Onze experts staan klaar om al je vragen te beantwoorden. Ook kunnen wij jouw personeel voorlichten over het pensioenakkoord. Neem contact met ons op via 0162-475675 of stuur een mail naar werkgeversdesk@geerts.nl.  

Schade meldenInloggen Mijn GeertsPolisvoorwaarden
Stuur een bericht