Wat houdt de Wkb voor jou als (onder)aannemer in?

Op 14 mei is de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) aangenomen door de Eerste Kamer. Wat houdt deze wet in? En welke gevolgen heeft deze wet voor jou als (onder)aannemer? We vertellen het in dit artikel.

Wat houdt deze wet in?

De Wkb omvat de rechten van kopers van nieuwbouwhuizen en regelt hoe het bouwtoezicht eruit moet gaan zien. Samengevat houdt deze wet in dat kopers van een nieuwbouwhuis beter beschermd zijn en de aannemer langer aansprakelijk is. Voorlopig geldt deze wet alleen voor simpele bouwwerken zoals woningen. Later komen er soortgelijke regels voor infrastructurele werken en andere complexe gebouwen. De consequenties van deze wet? Vanaf 1 januari 2021 moeten bouwers aantonen dat ze bouwen volgens de regels van het Bouwbesluit. Waar nu een vergunning volstaat, dient straks alles te worden vastgelegd. In een zogeheten opleverdossier moet de bewijslast zijn verzameld. 

Als kopers van een huis er na de oplevering achter komen dat er nog zichtbare gebreken zijn, dan is de bouwer daarvoor straks langer aansprakelijk. Stel dat kopers er nu namelijk na de oplevering achter komen dat de muren niet haaks zijn, dan hebben ze geen poot om op te staan. 

Hoe kan je dit risico beheersbaar houden?

Voor jou als aannemer of onderaannemer betekent dit dat je dus langer aansprakelijk bent. De financiële risico’s houd je beheersbaar door het afsluiten van een CAR-verzekering. Een CAR-verzekering (Construction All Risk) is een verzekering die de materiële schade dekt die ontstaat tijdens de bouw of montage van gebouwen, wegen, bruggen en installaties. Denk hierbij aan schade door een brand, storm of diefstal, maar ook aan schade die ontstaat door een bouwfout, ontwerpfout of constructiefout. 

Waarom een CAR-verzekering voor een onderaannemer?

Vertrouwen op de verzekering van de hoofdaannemer is lang niet altijd verstandig. De dekking is tenslotte afhankelijk van de polis die de hoofdaannemer heeft afgesloten. Daarnaast mag je als onderaannemer in veel gevallen de schade niet claimen op de polis van de hoofdaannemer en loop je ook nog eens het risico dat schade op jou wordt verhaald. Daarnaast kennen CAR-verzekeringen van grote aannemers vaak (zeer) hoge eigen risico's, waardoor een door de onderaannemer veroorzaakte schade geheel of gedeeltelijk voor zijn eigen rekening blijft. Een CAR-verzekering biedt voor onderaannemers de zekerheid dat door hem uitgevoerd werk is gedekt op de eigen polis, ongeacht de verzekering en de polisvoorwaarden van de hoofdaannemer. 

Vragen?

Heb je hier vragen over of wil je een CAR-verzekering afsluiten? Neem contact op met onze experts, zij helpen je graag! Bel naar 0162-475675 of mail naar info@geerts.nl.

Schade meldenInloggen Mijn GeertsPolisvoorwaarden
Stuur een bericht