Coronavirus: 10 veelgestelde vragen over werktijdverkorting en NOW (nieuwe regeling)

Het Coronavirus heeft een steeds grotere impact op het dagelijks leven en op bedrijven. Is er door het Coronavirus tijdelijk te weinig werk voor jouw bedrijf? In dat geval kan jouw bedrijf mogelijk in aanmerking komen voor de tijdelijke Noodmaatregelen Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Deze maatregel vervangt de tijdelijke WW-uitkering wegens werktijdverkorting. In deze blog beantwoord ik (Vera Timmermans, adviseur Pensioen & Inkomen) 10 veelgestelde vragen over werktijdverkorting en over NOW. Heb je een onbeantwoorde vraag? Bel gewoon even naar 0162-475675 en vraag naar mij of naar mijn collega Anne Coppens. Je kan je vraag natuurlijk ook mailen naar werkgeversdesk@geerts.nl.

Werktijdverkorting 

Eerst beantwoord ik 4 vragen over werktijdverkorting, vervolgens licht ik de nieuwe regeling toe en leg ik uit wat de verschillen zijn.

1. Wat houdt werktijdverkorting in?

Voor het aantal uur dat je medewerkers minder werken dan normaal, kon je de afgelopen weken werktijdverkorting aanvragen. Je medewerkers blijven dan gewoon in dienst en krijgen ook salaris. Het UWV betaalt in dit geval namelijk 70% van het loon dat je medewerkers nu mislopen. Sommige werkgevers zullen het loon aanvullen tot 100%, maar dit is geen wettelijke verplichting. Let wel op, werktijdverkorting kan wel grote gevolgen hebben voor je medewerkers en het kan leiden tot inkomensachteruitgang.

2. Wanneer kan je om werktijdverkorting vragen? 

Je kon hier als werkgever bij het UWV om vragen wanneer je onder bijzondere omstandigheden, zoals nu met het Coronavirus, minimaal 2 en maximaal 24 weken minstens 20 procent minder werkt hebt. Hierbij wordt ook gekeken naar hoe groot de financiële schade is voor jouw bedrijf. 

3. Wat is het gevolg van werktijdverkorting voor je WW-rechten?

Laten we het allerslechtste scenario schetsen: ondanks alle energie die je erin hebt gestoken en ondanks de werktijdverkorting, gaat jouw onderneming alsnog failliet. In dit geval krijgen jouw medewerkers voor de tweede keer de rekening gepresenteerd. Werktijdverkorting gaat namelijk af van je WW-rechten. Met andere woorden: als je al werktijdverkorting hebt gehad, heb je minder lang recht op WW.

Wel lopen de sociale verzekeringspremies door. Bij werktijdverkorting betaalt UWV bruto. Dat is dus inclusief werkgeverspremies. Ook de pensioenpremies lopen gewoon door, dus de pensioenopbouw loopt geen schade op.

4. Wie hebben er geen recht op werktijdverkorting?

Niet iedereen heeft recht op werktijdverkorting. Denk hierbij aan medewerkers die nog maar net bij je werken en te kort WW hebben opgebouwd. Ook voor flexwerkers, zzp’ers en mensen met een rechtsgeldig 0-uren contract geldt dat zij geen recht hebben op werktijdverkorting.

Noodmaatregelen Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

De zojuist genoemde regeling bleek onhoudbaar. Zo’n 78.000 bedrijven vroegen in een korte tijd werkverkorting aan en al die aanvragen konden niet snel genoeg beoordeeld worden. Nu is er daarom een alternatief: de tijdelijk Noodmaatregelen Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). 

5. Hoe zit het als je bedrijf al werktijdverkorting heeft gekregen?

Als je bedrijf al werktijdverkorting heeft gekregen, dan blijft dat gewoon het geval. Heeft jouw bedrijf al wel een aanvraag gedaan, maar is deze nog niet gehonoreerd? Dan ga je meteen over naar het nieuwe systeem.

6. Wat is de NOW?

Verwacht jouw bedrijf meer dan 20 procent omzetverlies als gevolg van de Coronacrisis? Dan kan je een tegemoetkoming aanvragen in de loonkosten. Dit kan oplopen tot maximaal 90 procent van de loonsom. Je kan een aanvraag voor deze tegemoetkoming doen voor drie maanden, deze kan nogmaals met drie maanden worden verlengd.

Wel moet ik er meteen bij vertellen dat je nu niet meteen moet gaan rekenen op een vergoeding van 90 procent. De vergoeding binnen de nieuwe regeling is namelijk variabel. Het daadwerkelijke percentage hangt af van de omzetdaling die het gevolg is van de Coronacrisis. 

Jouw bedrijf krijgt een voorschot van 80 procent van het aangevraagde bedrag, op basis van de geschatte omzetdaling. Achteraf wordt dan gekeken of dat terecht was en zal er eventueel nog geld moeten worden terugbetaald of bijbetaald.

7. Wat zijn de voorwaarden?

Voorwaarde voor het krijgen van deze tegemoetkoming is wel dat je bedrijf, in de periode dat je de tegemoetkoming krijgt, geen mensen ontslaat én de salarissen doorbetaald. 

8. Waarom is de NOW voor medewerkers gunstiger?

Voor jouw medewerkers is deze nieuwe regeling gunstiger. Zoals ik net heb uitgelegd, heeft jouw medewerker minder lang recht op een WW-uitkering als er gebruik is gemaakt van werktijdverkorting. Wanneer je bedrijf alsnog op de fles gaat of je gedwongen bent om de medewerker te ontslaan, krijgt hij of zij voor de tweede keer de rekening gepresenteerd.

Nog een voordeel van de NOW is dat je medewerkers onder de nieuwe regeling verzekerd zijn van het feit dat zij hun volledige loon behouden. Zoals net vertelt, is dit bij werktijdverkorting geen garantie.

9. Mag je je medewerkers wel vragen om te komen werken?

Een ander verschil ten opzichte van de werktijdverkorting is dat je je medewerkers gewoon mag vragen om te komen werken. Bij de werktijdverkorting is het zo dat, als je een tegemoetkoming voor de loonkosten aanvraagt, je medewerkers niet hoeven te werken. In dat geval is er namelijk een koppeling met een werkloosheidsregeling. Bij de nieuwe regeling is dit niet het geval en mag je je medewerker dus eventueel vragen om te komen werken. 

10. Geldt dit ook voor flexwerkers en uitzendkrachten?

Nóg een voordeel. Waar de werktijdverkorting niet geldt voor flexwerkers en uitzendkrachten, is dit bij de nieuwe regeling wel het geval. 

Vragen?

Heb je nog vragen? Of kunnen wij je ergens bij helpen? Neem dan contact op met mijn collega Anne Coppens of met mij. Dit kan door te bellen naar 0162-475675 of door te mailen naar werkgeversdesk@geerts.nl. Wij helpen je graag!

Schade meldenInloggen Mijn GeertsPolisvoorwaarden
Stuur een bericht