Wet vergoeding affectieschade; wat betekent dit voor werkgevers?

Sinds 1 januari 2019 is de Wet vergoeding affectieschade van kracht. Wat houdt dit in en wat betekent dit voor jou als werkgever?

Wat houdt het in?

Tot 1 januari 2019 kon alleen een slachtoffer zelf smartengeld krijgen. Nu geldt dit ook voor de mensen met wie het slachtoffer een zeer nauwe band heeft. De mogelijkheid van vergoeding voor affectieschade geldt voor arbeidsongevallen, geweldsmisdrijven en medische fouten die overlijden of ernstig en blijvend letsel tot gevolg hebben. 

Als je als werkgever aansprakelijk bent voor een ongeval op of tijdens het werk, kan de familie van het slachtoffer smartengeld eisen. De gedachte achter de vergoeding is dat dit moet helpen bij de emotionele verwerking van het overlijden of het blijvende en ernstige letsel. 

De hoogte van de vergoeding

Een vergoeding van affectieschade ligt tussen de €12.500 en €20.000. Dit bedrag is afhankelijk van de aard van het letsel (overlijden of blijvend ernstig letsel) en de relatie van de nabestaande of naaste tot het slachtoffer. 

En wie gaat dit betalen?

Dit wordt betaald door degene die schuldig is aan het ontstaan van het ongeval of door diens verzekeraar. Als de aansprakelijkheid wordt erkend en je bent goed verzekerd dan wordt het smartengeld door je verzekeraar betaald. Behalve een verwachte (lichte) stijging van de premie, verandert er dus nauwelijks iets voor jou als werkgever.

Heb je vragen over affectieschade? Wij helpen je graag. Neem contact met ons op via 0162 475 675. 

Schade meldenInloggen Mijn GeertsPolisvoorwaarden