home    >    Nieuws

Fraude wordt bij verzekeringen krachtig bestreden

Zolang er verzekeringen bestaan, bestaat er ook verzekeringsfraude. De vorm van fraude kan verschillen. Het varieert van iemand die al jarenlang een verzekering heeft en na een schade de omstandigheden waaronder de schade is ontstaan, anders vermeldt dan deze zich in werkelijkheid hebben voorgedaan, omdat de werkelijke oorzaak van de schade niet door de verzekering wordt vergoed en de opgegeven schadeoorzaak wel.

Ook komt het voor, dat een verzekering wordt gesloten met het vooropgezette doel om later een schade te fingeren. Verzekeringsfraude is strafbaar en verzekeraars doen in het algemeen aangifte bij justitie, indien zij met verzekeringsfraude te maken krijgen. Ook beheren zij een centraal register. Een consument van wie bewezen is dat hij verzekeringsfraude heeft gepleegd, zal merken dat het in de toekomst lastig is nog een nieuwe verzekering af te sluiten.

De consument heeft belang bij een scherp anti-fraudebeleid door verzekeringsmaatschappijen. Vindt er onvoldoende controle plaats op de juistheid van de geclaimde schade, dan heeft dit als consequentie dat de premies onnodig hoog worden. De “eerlijke” consumenten gaan dan betalen voor claims die niet terecht zijn. Indien u te maken heeft met een situatie waarin u een schade bij uw verzekering wilt claimen, dan zal er altijd informatie worden opgevraagd. Zijn bepaalde vragen onduidelijk of weet u het antwoord niet zeker, neem dan contact met ons op. Voorkom dat u door slordigheid of omdat u bepaalde vragen niet met zekerheid kunt beantwoorden, feitelijk een onjuiste schadeaangifte doet.


20.05.2016

Adresgegevens
Mathildastraat 39
4901 HC Oosterhout

Postbus 85
4900 AB Oosterhout

info@geerts.nl

Telefoon
0162 - 475 675
0162 - 475 671 (schade)
Berekenen
Auto
Reis
Inboedel
Woonhuis
Aansprakelijkheid
Rechtsbijstand
Zorg
Overig

Inloggen ‘Mijn Geerts’
Openingstijden:
Maandag:8.30 tot 17.30 uur
Dinsdag:8.30 tot 17.30 uur
Woensdag:8.30 tot 17.30 uur
Donderdag:8.30 tot 19.00 uur
Vrijdag:8.30 tot 17.30 uur

Buiten openingstijden op afspraak


Privacy
Disclaimer
Sitemap
© 2018 Geerts Financiële Dienstverleners