Pensioen

Pensioen

Wij begrijpen dat je je tijd liever steekt in je eigen bedrijf, maar het is toch verstandig informatie in te winnen over pensioenopbouw. Met een goede pensioenregeling ben je als bedrijf extra aantrekkelijk voor werknemers, maar de regelingen rond pensioenen zijn niet eenvoudig. Onze adviseurs helpen je graag bij de keuze voor een goed pensioen voor je werknemers. Naast het geven van advies, helpen onze experts je ook graag bij het beheer van je pensioenregeling.

Pensioenadvies

Wij vinden het belangrijk dat jij precies weet wat je van ons kan verwachten en dat het advies helemaal aansluit bij jouw onderneming en werknemers. Het adviestraject bestaat uit vijf stappen:

Stap 1: inventarisatie

Allereerst gaan we met jou aan tafel zitten. Op basis van dit eerste vrijblijvende gesprek maken we een inventarisatie van jouw bedrijf. Jouw wensen en doelstellingen staan hierbij centraal. Het is aan jou om aan te geven welke risico’s je wilt verzekeren en welke je zelf wilt dragen. Deze inventarisatie is het uitgangspunt van het advies. 

Stap 2: analyse

We gaan aan de slag met de analyse van jouw situatie. Hierin wordt alle relevante informatie voor jouw wensen vermeld. 

Stap 3: advisering

Op basis van de analyse stellen wij een rapport op met onze bevindingen en het advies. Dit advies wordt toegelicht in een persoonlijk gesprek. Uiteraard blijft de definitieve keuze aan jou.

Stap 4: bemiddeling

Heb je een keuze gemaakt? Wij ondersteunen graag bij de uitvoering van dit advies en vragen indien gewenst definitieve offertes op. Om de kwaliteit van het advies te waarborgen worden de offertes bij minimaal drie partijen opgevraagd en met elkaar vergeleken. Opvolgend begeleiden onze adviseurs je bij de controle van de juridische stukken.

Stap 5: nazorg en beheer

Het is erg belangrijk dat jouw pensioenregeling blijft aansluiten op de laatste wet- en regelgeving, marktontwikkelingen en jouw omstandigheden. Op basis van jouw wensen wordt er een op maat gemaakte samenwerkingsovereenkomst afgesloten. Hierin staan de kosten en werkzaamheden duidelijk weergegeven.

Behoefte aan zakelijk pensioen advies?

Neem contact op met onze specialisten via pensioenen@geerts.nl of bel naar 0162-475675 voor een vrijblijvende afspraak.

Pensioenbeheer

Ook na het afsluiten van de pensioenregeling word je ondersteund. Je kunt met al je vragen over het afgesloten product bij ons terecht. Verandert er iets? Dan is het mogelijk dat dit van invloed is op ons advies, geef dit dan ook aan ons door.

Wanneer je het beheer van je regeling via ons laat verlopen dan kunnen wijzigingen in je pensioenregeling zowel door jou als door ons worden doorgegeven. Wij bieden een handige hulpmiddel om de administratie voor jou zo eenvoudig mogelijk te maken: Benefits-Plaza. In dit programma staan al jouw medewerkers in één database. Het systeem wordt voor jou ingericht aan de hand van de verzekeringen die je als werkgever hebt toegezegd aan jouw werknemers. Het beheer over de database ligt in jouw handen.

Hoe het werkt

Door in te loggen kun je wijzigingen doorvoeren. Meld bijvoorbeeld een werknemer in of uit dienst of voer salarismutaties door. Het systeem detecteert automatisch op welke relevante terreinen er wijzigingen moeten worden doorgevoerd en berekent dit op alle terreinen opnieuw uit. Tevens worden alle wijzigingen direct bij de betrokken verzekeraars gecommuniceerd. Je hoeft dus niet meer separaat te communiceren met verzekeraars. Nog een pluspunt: ook de betreffende werknemer wordt automatisch geïnformeerd. Ook hier geldt: iedere onderneming verschil. Je hebt daarom de keuze uit meerdere communicatie mogelijkheden voor je personeel. Denk hierbij aan een statement (in meerdere talen) of door jouw medewerkers zelf te laten inloggen. Hierdoor hebben je werknemers altijd inzage in hun pakket met een duidelijke uitleg inclusief de daarbij behorende premies, verzekerde bedragen en hun eigen bijdragen. 

Schade meldenInloggen Mijn GeertsPolisvoorwaarden