Ziekteverzuim is een kostbare aangelegenheid

Verzuim binnen je bedrijf

Geerts heeft de oplossingen om het te minimaliseren

Verzuim is duur

Een zieke medewerker heeft gevolgen voor jouw onderneming, zeker als het verzuim lang dreigt te gaan duren. Het loon moet worden doorbetaald, er moet vervanging worden geregeld en jij hebt een actieve taak in het reïntegratietraject. Sterker nog, als het UWV van mening is dat je onvoldoende inspanningen hebt geleverd kan de doorbetalingsplicht van het loon na twee jaar nog doorlopen. Dit brengt mogelijk de financiële positie van jouw bedrijf in gevaar en dient dus ook te worden voorkomen. 

Advies over verzuimoplossingen

Advies nodig? Afhankelijk van je risicobereidheid en financiële positie bieden we een passende oplossing. We werken samen met verschillende partners om jou de beste verzuimproducten en -oplossingen te bieden. Door onze gecombineerde en actieve aanpak zorgen wij ervoor dat jouw verzuim daalt en jouw kosten verlagen. 

Enkele van onze voordelen

- Ziekteverzuimverzekering die je loonschade vergoedt
- Aanvullende dekkingen voor betere arbeidsvoorwaarden
- Actieve verzuimbegeleiding door gecertificeerde arbodiensten (ARGO advies en MaetisAerden)
- Collectieve zorgverzekering voor jou én jouw werknemers

Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA)

Wanneer een werknemer meer dan twee jaar arbeidsongeschikt blijft dan gaat deze ziek uit dienst. Denk er in dit geval aan om de betreffende werknemer formeel te ontslaan. Na deze eerste twee jaar van ziekte wordt de wet WIA van kracht, daarbij zijn er een aantal factoren die de uitkering betalen.

Een korte uitleg van de drie categorieën binnen de WIA:

  • IVA voor 80% tot 100% arbeidsongeschikt
    De IVA-uitkering bedraagt 75% van het laatstverdiende loon en stopt bij het bereiken van de AOW-leeftijd. Het UWV voert de IVA-regeling uit. Tot slot komt deze uitkering altijd voor rekening van het arbeidsongeschiktheidsfonds en niet voor rekening van de werkgever.
  • WGA voor 35% tot 80% arbeidsongeschikt
    De WGA geeft recht op een loongerelateerde uitkering. Afhankelijk van het arbeidsverleden, is de duur van deze uitkering 3 tot 38 maanden. Daarna volgt een uitkering van 70% van het verschil tussen het laatst verdiende loon en dat wat volgens het UWV nog verdiend kan worden. Voorwaarde is dat daarvoor voldoende gewerkt moet worden, anders volgt een minimumuitkering. Werkgevers blijven financieel verantwoordelijk voor de WGA-gerechtigden. 
  • Geen regeling voor 0% tot 35% arbeidsongeschiktheid
    Voor werknemers die minder dan 35% arbeidsongeschikt worden verklaard, bestaat géén wettelijke regeling. In dit geval zoekt de werkgever samen met de werknemer naar een oplossing.

Speciale gevallen

Tot slot zijn er verschillende hiaten en aanvullingen te verzekeren. Dit zijn trajecten die veel advies vragen. Onze adviseurs helpen je hier graag bij, dus neem contact op voor een persoonlijk gesprek.

Collectieve zorgverzekering

De pensioenleeftijd wordt steeds verder opgerekt, wet- en regelgeving veranderd en het verzuim neemt toe. Belangrijke ontwikkelingen die aandacht vragen. 

De kosten van ziekteverzuim kunnen namelijk flink oplopen. Een zieke medewerker kost gemiddeld EUR 120,- per dag. Met een gemiddeld ziekteverzuim van 3% lopen de kosten flink op. 

Met een collectieve zorgverzekering kun je al werkgever de gezondheidsrisico’s van medewerkers beperken, productiviteit verhogen en de duurzame inzetbaarheid verbeteren. De dekking wordt aangepast op de specifieke situatie van jouw bedrijf. 
Schade meldenInloggen Mijn GeertsPolisvoorwaarden