Wat houdt de Wet compensatie Transitievergoeding voor jou als werkgever in?

Wellicht een financiële meevaller voor jou!

Heb je een transitievergoeding moeten betalen voor een werknemer die je hebt ontslagen vanwege langdurige ziekte? Dan is de Wet compensatie transitievergoeding wellicht een financiële meevaller voor jou. Waarom? Dat vertel ik (Anne Coppens, adviseur pensioen & inkomen) je graag in dit artikel!

Langdurige ziekte

De kosten van een langdurig zieke werknemer kunnen voor jou als werkgever flink oplopen. Je bent verplicht om twee jaar lang het loon van je werknemer door te betalen. Tijdens de eerste twee jaar dat jouw werknemer ziek is betaal je hem gewoon zijn salaris. Is hij na twee jaar nog steeds ziek? Dan kan je een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV. Jouw werknemer heeft dan recht op een transitievergoeding. Deze moet door jou als werkgever worden betaald. 

Wat houdt deze wet in?

Door de regeling compensatie transitievergoeding kan je de betaalde transitievergoeding straks terug krijgen. Vanaf 1 april 2020 is het mogelijk om bij het UWV een aanvraag in te dienen. Deze aanvraag moet je onderbouwen door middel van bijvoorbeeld een ontslagvergunning van het UWV, de ontbindingsbeschikking van de rechter en/of een bankafschrift als bewijs dat de transitievergoeding is betaald. 

Slapend dienstverband

Naast dat het voor jou als werkgever flink wat geld kan schelen, voorkomt de regeling ook dat werknemers lang in onzekerheid blijven. Het komt namelijk regelmatig voor dat werkgevers vanwege de transitievergoeding het dienstverband na twee jaar ziekte niet beëindigen. Dit wordt ook wel ‘slapend dienstverband’ genoemd. De werknemer blijft dan in dienst, maar ontvangt geen loon meer. Aangezien er geen sprake is van ontslag, ontvangt de werknemer ook geen transitievergoeding. Ontsla je als werkgever je werknemer alsnog na een slapend dienstverband? Dan telt de duur van het slapend dienstverband ook mee voor de hoogte van de transitievergoeding. De opgebouwde transitievergoeding tijdens het slapend dienstverband wordt echter niet gecompenseerd. Daarnaast kan je werknemer bij een slapend dienstverband de arbeidsplaats weer claimen, wanneer hij geheel of gedeeltelijk herstelt. Het is dus belangrijk om hier als werkgever rekening mee te houden.


Voorwaarden

Vanaf 1 april 2020 is het mogelijk om bij het UWV een aanvraag in te dienen voor de compensatie bij ontslag wegens langdurige ziekte. Deze regeling geldt voor transitievergoedingen die op of na 1 juli 2015 zijn betaald. Let op: wil je een compensatie voor een transitievergoeding die je vóór 1 april 2020 hebt betaald? Dan dien je dit verzoek vóór 1 oktober 2020 in te dienen bij het UWV. Daarnaast gelden de volgende voorwaarden:

  • De werknemer is ontslagen wegens langdurige ziekte
  • De werknemer had op grond van de wet recht op een transitievergoeding
  • Je hebt de transitievergoeding betaald aan de werknemer

Een zieke werknemer in dienst?

In verband met de nadelen van een slapend dienstverband en de beperkingen van de compensatie is het, nu deze regeling met zekerheid in werking zal treden, (financieel gezien) verstandig om afscheid te nemen van deze werknemer. Dit kan door middel van toestemming van het UWV of met wederzijds goedvinden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Na uitbetaling van de transitievergoeding kan vanaf 1 april 2020 het verzoek tot compensatie ook ingediend worden bij het UWV. 

Vragen?

Heb je hier vragen over? Of heb je andere vragen op het gebied van pensioen,ziekte en verzuim of duurzame inzetbaarheid? Neem dan contact op met mij (Anne Coppens) of mijn collega Vera Timmermans, wij helpen je graag! Bel naar 0162-475675 of mail naar werkgeversdesk@geerts.nl.


Schade meldenInloggen Mijn GeertsPolisvoorwaarden
Stuur een bericht