Hypotheekvormen

Om voor hypotheekrenteaftrek in aanmerking te komen, moet een nieuwe hypotheek sinds 2013 gedurende de looptijd geheel worden afgelost. In de praktijk betekent dit dat alleen de Annuïteitenhypotheek en de Lineaire hypotheek in aanmerking komen voor hypotheekrenteaftrek.

Heb je jouw hypotheek voor 1 januari 2013 afgesloten? Dan mag je de hypotheekrente gewoon blijven aftrekken, ongeacht de hypotheekvorm. Dat geldt ook als je jouw hypotheek oversluit en als je gaat verhuizen en je hypotheek meeneemt. Wil je meer lenen? Dan gelden de nieuwe regels wel voor het extra bedrag dat je leent.

Hypotheken afgesloten na 2012 met recht op hypotheekrenteaftrek

 

Annuïteitenhypotheek

Bij de hypotheekvorm betaal je gedurende de rentevaste periode een vast bedrag per maand. Indien de rente van je hypotheek wijzigt kan het maandbedrag hoger of lager worden. Een deel van dit bedrag wordt gebruikt voor de aflossing van de lening en de rest is rente. In de beginjaren is het aflossingsgedeelte klein en het rentedeel groot. Tijdens de looptijd verandert dat. Het aflossingsdeel wordt dan groter en het rentedeel kleiner.

Aangezien het rentedeel bij de annuïteitenhypotheek steeds kleiner wordt, kun je steeds minder rente aftrekken van de belasting. De netto maandlasten nemen toe naarmate de looptijd van de lening verstrijkt.

Lineaire hypotheek

Bij een lineaire hypotheek betaal je gedurende de looptijd een vast bedrag als aflossing van de lening. Daarnaast betaal je rente. Deze wordt alleen berekend over dat gedeelte van de hypotheek dat nog niet is afgelost. Na elke aflossing wordt je rentebedrag dus lager.

Bij deze hypotheekvorm wordt je belastingvoordeel steeds minder, omdat de rente die je moet betalen steeds lager wordt. Daar tegenover staat dat je bruto maandlasten elke maand lager worden.

Duurzaamheidshypotheek

Een duurzaamheidshypotheek is een hypotheek voor de aankoop van een energiezuinige woning óf om je huis te verduurzamen. Je kunt dan geld lenen tegen een lagere rente. Of je rentekorting kan krijgen of niet, hangt af van het energielabel en de ECP-waarde (Energie Prestatie Coëfficiënt) van je woning. De hoogte van de korting verschilt per aanbieder.

Hypotheken afgesloten na 2012 die onder het overgangsrecht vallen

 

Bij onderstaande hypotheekvormen mag je de rente alleen aftrekken als je de hypotheek al voor 2013 hebt afgesloten. Dat geldt overigens ook als je de hypotheek meeneemt in een nieuwe hypotheek of openbreekt.

Spaarhypotheek

De spaarhypotheek is een combinatie van een hypotheek en een spaarverzekering. Gedurende de looptijd los je niets af. Met een deel van de spaarpremie bouw je een spaartegoed op dat aan het einde van de looptijd wordt gebruikt voor de aflossing van de hypotheek.

Het andere deel van de premie is bestemd voor de overlijdensrisicoverzekering. Kom jij of komt je partner te overlijden? Dan wordt door deze verzekering je hypotheek afgelost.

Levenhypotheek

De levenhypotheek heeft dezelfde kenmerken als de spaarhypotheek. Het is alleen een combinatie van een hypotheek en een levensverzekering. Gedurende de looptijd los je niets af. Met een deel van de premie bouw je binnen de levensverzekering waarde op waarmee aan het einde van de looptijd de hypotheek wordt afgelost.

Het andere deel van de premie is bestemd voor de overlijdensrisicoverzekering. Kom jij of komt je partner te overlijden? Dan wordt door deze verzekering je hypotheek afgelost.

Bankspaarhypotheek

Een bankspaarhypotheek bestaat uit twee delen: een aflossingsvrije lening en een (geblokkeerde) spaar- of beleggingsrekening. Je betaalt maandelijks hypotheekrente over je lening en stort een bedrag op je spaar- of beleggingsrekening die verpand is aan de hypotheek. Met het opgebouwde bedrag los je aan het einde van de looptijd je hypotheek af.

Bij bankspaarhypotheken is het mogelijk om te profiteren van de fiscale vrijstelling in box 1 waarmee je gedurende minimaal 15 jaar belastingvrij een kapitaal kunt opbouwen. Je betaalt tijdens de inlegperiode geen belasting over het opgebouwde vermogen en met het eindsaldo kun je de hypotheek belastingvrij aflossen.

Beleggingshypotheek

De beleggingshypotheek is een combinatie van een aflossingsvrije lening en beleggen. Van een deel van het maandelijkse bedrag dat je betaalt, worden beleggingen aangekocht. Je kunt invloed uitoefenen op de manier waarop je saldo wordt belegd. Met meer of minder risico.

Tijdens de looptijd los je niets af en bouw je vermogen op via de beleggingen. Hiermee los je aan het einde van de looptijd je hypotheekschuld af. De waarde van de beleggingen kan zowel hoger als lager uitvallen dan het bedrag van je hypotheek, omdat dit afhankelijk is van het rendement van je beleggingsportefeuille.

Spaar- en beleggingshypotheek

De spaar- en beleggingshypotheek wordt ook wel hybride hypotheek genoemd. Het biedt de zekerheid van een spaarhypotheek en de flexibiliteit van een beleggingshypotheek. Tijdens de looptijd los je niets af.

Met deze hypotheekvorm bouw je een tegoed op door te sparen en door te beleggen in een verzekering. Met dit saldo los je aan het einde van de looptijd je hypotheekschuld af. De waarde hiervan kan zowel hoger als lager uitvallen dan het bedrag van je hypotheek, omdat dit afhankelijk is van het rendement van je beleggingsportefeuille.

Aflossingsvrije hypotheek

De naam zegt het al: op deze hypotheek los je niet af. Je betaalt alleen rente. Je lost de hypotheek uiteindelijk af door de verkoop van je woning of betaling vanuit eigen middelen. Eventuele tussentijdse aflossingen zijn veelal tot 20% boetevrij.

Vragen over uw hypotheek? Mail ons of bel voor persoonlijk advies: 0162 - 475 675.

Meer informatie over de wijze waarop wij u van dienst zijn en de kosten van onze dienstverlening kunt u lezen in onze vergelijkingskaarten.