Recent een transitievergoeding moeten betalen? Zo vraag je een compensatie hiervoor aan

Heb je een transitievergoeding moeten betalen voor een werknemer die je hebt ontslagen vanwege langdurige ziekte? Dan is het goed om te weten dat het sinds 1 april mogelijk is om bij het UWV een aanvraag in te dienen voor de compensatie bij ontslag wegens langdurige ziekte. Wat houdt dit in? Hoe dien je een aanvraag in? En wat moet je hiervoor aanleveren? Dat vertel ik (Anne Coppens, adviseur pensioen & inkomen) je in deze blog! 

Transitievergoeding

De kosten van een langdurig zieke werknemer kunnen voor jou als werkgever flink oplopen. Je bent verplicht om twee jaar lang het loon van je werknemer door te betalen. Tijdens de eerste twee jaar dat jouw werknemer ziek is betaal je hem gewoon zijn salaris. Is hij na twee jaar nog steeds ziek? Dan kan je een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV. Jouw werknemer heeft dan recht op een transitievergoeding. Deze moet door jou als werkgever worden betaald.

Sinds 1 april 2020 is het mogelijk om bij het UWV een aanvraag in te dienen voor de compensatie bij ontslag wegens langdurige ziekte. Deze regeling geldt voor transitievergoedingen die op of na 1 juli 2015 zijn betaald. Let op: wil je een compensatie voor een transitievergoeding die je vóór 1 april 2020 hebt betaald? Dan dien je dit verzoek vóór 1 oktober 2020 in te dienen bij het UWV. Voor de compensatie geldt als eerste voorwaarde dat de werknemer is ontslagen vanwege langdurige ziekte. Daarnaast had de werknemer wettelijk gezien recht op een transitievergoeding. Ten derde moet er een transitievergoeding betaald zijn aan de werknemer.

Hoe hoog is de compensatie transitievergoeding?

Het is niet zo dat de compensatie hetzelfde bedrag is als de betaalde transitievergoeding. Spreken jij en de werknemer bijvoorbeeld af dat de transitievergoeding lager is dan in de wet staat? Dan is de compensatie niet hoger dan het door jullie afgesproken bedrag. Daarnaast wordt voor de transitievergoeding ieder jaar een wettelijk maximum bedrag bepaald. De compensatie kan niet hoger zijn dan dit maximumbedrag. Is het jaarsalaris van de werknemer hoger dan dit bedrag? Dan kan dit wel.

Verder is het belangrijk om te vermelden dat opgebouwde transitievergoeding over de periode van onvoldoende re-integratie-inspanningen niet wordt vergoed.
Andere redenen waarom de compensatie lager uit kan vallen dan de daadwerkelijk betaalde transitievergoeding zijn dat de werkgeverspremies niet worden vergoed en dat de wettelijke rente niet wordt gecompenseerd. 

Verzamel de benodigde documenten

Via het werkgeversportaal van het UWV kan het verzoek worden ingediend. Naast dat je een aanvraagformulier in dient te vullen, moet je ook bewijsstukken aanleveren. Ook dit doe je via het werkgeversportaal. Met deze documenten moet je kunnen aantonen dat er een arbeidsovereenkomst was en wat de duur hiervan was, dat je werknemer ziek uit dienst is gegaan, op welke datum de 104 weken ziekte is bereikt, dat er een transitievergoeding is betaald en hoe deze vergoeding is betaald.

Er een aantal documenten die je verplicht aan moet leveren om dit aan te tonen:

1) De arbeidsovereenkomst
2) Bewijs van het einde van de arbeidsovereenkomst (beëindigingsovereenkomst, uitspraak van de rechter of de opzeggingsbrief)
3) Jouw berekening van de hoogte van de transitievergoeding en de loonstroken. Het gaat hierbij om de loonstrook van de periode voor de datum waarop je werknemer 1 jaar ziek was en de loonstrook van de periode waarin het opzegverbod wegens ziekte voorbij is.
4) Bewijs dat de vergoeding is betaald en wanneer. Dit kan bijvoorbeeld door het sturen van een bankafschrift.

Vragen?

Heb je hier vragen over? Of heb je andere vragen op het gebied van pensioen, ziekte en verzuim of duurzame inzetbaarheid? Neem dan contact op met mij (Anne Coppens) of mijn collega Vera Timmermans, wij helpen je graag! Bel naar 0162-475675 of mail naar werkgeversdesk@geerts.nl.

Schade meldenInloggen Mijn GeertsPolisvoorwaarden
Stuur een bericht