Antwoord op 3 veel gestelde vragen over jouw hypotheek & het coronavirus

De maatregelen die genomen worden om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan hebben maatschappelijk grote gevolgen. Wij merken dat er veel vragen leven bij relaties met betrekking tot hun hypotheek. In dit bericht beantwoorden wij een aantal van deze vragen. Heb je nog een onbeantwoorde vraag? Neem dan gerust contact ons op. Juist in deze moeilijke tijd zijn wij er om je te helpen waar wij kunnen.

Vraag 1: Kunnen bestaande afspraken tussentijds in mijn nadeel worden aangepast?

Toen je in het verleden een financiering wilde afsluiten voor de aankoop van je woning of voor het oversluiten van een toen al bestaande hypotheek, is hier goed over nagedacht. Door jou zelf, door ons als jouw adviseur en door de bank aan wie je verzocht de lening te verstrekken. Iedereen heeft daarbij onder meer onderzocht of het inkomen dat jij en eventueel jouw partner op dat moment hadden, voldoende was om enerzijds plezierig te kunnen leven én om de lasten van de door jou gewenste hypotheek maandelijks te betalen.

Op basis van de gegevens die op dat moment bekend waren, is de bank bereid geweest een bepaald bedrag te lenen. Daarbij zijn onder andere afspraken gemaakt over de hoogte van de rente die je over deze lening moet betalen, de wijze waarop de lening wordt terugbetaald en het moment waarop de lening volledig moet zijn afgelost.

Deze afspraken zijn vastgelegd in de hypotheekovereenkomst. Zowel jij als de bank zijn hieraan gebonden. In deze financieel ingrijpende periode moet ook de bank zich aan deze overeenkomst houden. Je hoeft dus niet bang te zijn dat door de economische problemen die er op dit moment bestaan en die wellicht in de komende tijden ernstiger worden, de bank opeens extra eisen aan jou gaat stellen waardoor je woonlasten stijgen en daardoor voor jou misschien niet meer betaalbaar worden.

Vraag 2: Wat kan ik doen als ik tijdelijk mijn maandlasten niet kan betalen?

Misschien is je inkomen door de Coronacrisis veel lager dan normaal. Zo laag dat je hierdoor je hypotheeklasten niet meer kunt betalen. Weet dat wij er zijn om jou te helpen.

De Nederlandse banken beseffen dat heel veel mensen volledig buiten hun schuld tijdelijk de hypotheeklasten niet meer kunnen opbrengen. Samen hebben zij besloten om te proberen hiervoor een oplossing te bieden.

Deze oplossing kan eruit bestaan dat de verplichting om maandelijks de hypotheeklasten te betalen een aantal maanden wordt uitgesteld. Dit betekent dan dat je één, twee of drie maanden geen hypotheeklasten hoeft te betalen. Deze lasten worden echter niet kwijtgescholden, maar worden doorgeschoven naar de toekomst. Zodra het coronavirus is overwonnen en je weer een “normaal inkomen” hebt zal de doorgeschoven schuld geleidelijk alsnog moeten worden betaald. 

Een variant hierop is dat met de bank wordt afgesproken dat je maandelijks wel een bedrag betaalt, maar een bedrag dat lager is dan je voorheen betaalde. 

Bij vrijwel alle banken geldt dat je een verzoek moet indienen om van deze regeling gebruik te maken. Wil je van deze tegemoetkoming gebruik maken? Dan willen wij je daarbij graag helpen. Neem hiervoor contact met ons op. 

Vraag 3: Wat kan ik doen als uitstel van betaling geen zin heeft en ik de schuld definitief niet kan betalen?

Bij de optie die wij hiervoor bespraken wordt er onder andere afgesproken dat je de hypotheeklasten op een later moment betaalt. Er is dus geen sprake van kwijtschelding. 

Je kunt echter door de coronacrisis financieel zodanig worden getroffen dat terugbetaling van de hypotheeklasten die je over een aantal maanden niet hebt kunnen betalen, leidt tot een uitzichtloze situatie. Heb je destijds een hypotheek met een Nationale Hypotheek Garantie (NHG) afgesloten? Dan bestaat sinds kort de mogelijkheid dat ook dit fonds je kan en wil helpen.

De NHG heeft bekend gemaakt dat ook zij mensen die door de coronacrisis in de financiële problemen komen, wil helpen door samen met de bank te zoeken naar oplossingen. Hierdoor kan je als eigenaar in de woning blijven wonen.

Ook hier is het een kwestie van veel overleg om van deze mogelijkheid gebruik te maken. Wij kunnen ons goed voorstellen dat dit soort contacten voor je een te grote last vormt door de spanning die de gevolgen van het coronavirus voor jou en eventueel je gezin hebben. Ook in dit geval kun je natuurlijk rekenen op onze steun. Samen kunnen wij dan kijken welke oplossing voor je mogelijk is, met als doel dat je gewoon in je woning kunt blijven wonen.

Voor iedereen is de situatie nieuw

Voor iedereen is de huidige situatie die veroorzaakt wordt door het coronavirus nieuw. Dat geldt voor de bank, de notaris, de belastingdienst, voor jezelf en ook voor ons. Wetten en regels die in het verleden zijn gemaakt hebben nooit de huidige, bijzondere situatie voorzien. Ook jouw hypotheekovereenkomst heeft hiermee geen rekening gehouden. 

Wanneer je nu aan een organisatie een vraag stelt over je hypotheek, bestaat er een grote kans dat je gesprekspartner zijn of haar antwoord baseert op de regels en afspraken uit het verleden. 

Alle verantwoordelijken beseffen echter dat de samenleving consumenten die financieel het slachtoffer zijn geworden van het coronavirus waar mogelijk moet helpen. Waarbij we flexibel moet kijken naar de regels en afspraken uit het verleden. 

Daarvoor is het wel nodig dat er overleg plaatsvindt van mens tot mens. Om samen te kijken wat wel en niet kan. Samen met jou kunnen en willen wij als dat nodig is, dat gesprek met “de mensen” van de bank of de belastingdienst aangaan. Of het altijd zal leiden tot een resultaat waar je volledig tevreden over bent? De tijd zal het leren, maar wij gaan daar wel ons best voor doen. 

Tot slot

De coronacrisis leidt tot veel angst en zorgen. Wij begrijpen dat. Wij hebben dezelfde gevoelens. Maar binnen ons vakgebied, financiële dienstverlening, kunnen wij gelukkig iets extra’s betekenen voor jou.

Met deze informatie hopen wij dat we een aantal van je vragen hebben beantwoord en dat deze informatie voor jou een klein beetje rust brengt. Ben je benieuwd naar de voorzieningen die geldverstrekkers in werking hebben gesteld om bestaande klanten tegemoet te komen? Hier vind je een handig overzicht.

Mogelijk heb je vragen waar wij hier niet op in zijn gegaan. We nodigen je dan uit om per mail (hypotheken@geerts.nl) of telefonisch (0162-475675) contact met ons op te nemen. Wij helpen je graag.

Wij wensen je sterkte in deze bijzondere tijd en hopen dat jij en wij gezond deze periode doorkomen!

Heeft u een vraag of wilt u persoonlijk advies?

Heeft u naar aanleiding van informatie op deze pagina een vraag of wilt u persoonlijk advies? Vul dan het onderstaande reactieformulier in of neem contact met ons op. 

Wij nemen de regelgeving met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Bekijk hier ons Privacy statement.