Grote veranderingen voor payrollers

Wat verandert er op het gebied van payrolling onder de WAB?

De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) heeft als doel het aantrekkelijker maken van vast personeel. In deze blogreeks vertel ik (Anne Coppens, adviseur pensioen & inkomen) je wat de WAB voor jou als werkgever betekent. In deel 1 vind je alle wijzigingen overzichtelijk op een rij. 
In deel 2 wordt de mogelijke versoepeling van het ontslagrecht verder uitgewerkt en in deel 3 staat de oproepovereenkomst centraal. Wat verandert er op het gebied van payrolling? Dat vertel ik je graag in dit artikel!

Wanneer is er sprake van payrollen?

Payrollen is een constructie waarbij een bedrijf (de inlener) het werkgeverschap van zijn personeel uitbesteedt. Het personeel komt in dienst van het payrollbureau, waardoor het payrollbureau ook juridisch werkgever wordt. Op dit moment zijn de arbeidsvoorwaarden en de rechtspositie bij uitzenden en payrollen gelijk. Een payrollwerkgever kan dan ook gebruik maken van het lichte arbeidsrechtelijke regime dat voor uitzendwerkgevers geldt. Maar.. hier komt verandering in op het moment dat de WAB van kracht is. Er komt namelijk een wettelijk onderscheid tussen uitzenden en payrollen 

Hoe komt payroll eruit te zien?

De WAB maakt voor payrollbedrijven een einde aan het lichte arbeidsrechtelijke regime. Vanaf 2020 gaat voor payrollers namelijk het gewone arbeidsrecht gelden.

Dit houdt in dat de (payroll)werknemer recht krijgt op dezelfde rechtspositie en arbeidsvoorwaarden als medewerkers die bij het bedrijf in dienst zijn. Voor de rechtspositie geldt dus dat de wettelijke ketenregeling van toepassing is: maximaal drie tijdelijke contracten in drie jaar. De contractflexibiliteit die het uitzenden kent is dan niet meer van toepassing bij payrolling. Ook kan bij payrolling geen beroep meer worden gedaan op het uitzendbeding en de (langere) uitsluiting van de loondoorbetalingsplicht.

Daarnaast krijgt de payrollwerknemer ook recht op bijvoorbeeld de 13e maand, vakantiedagen, scholingsregelingen, verlofregelingen etc. Tot slot krijgen payrollwerknemers vanaf 2021 recht op een adequaat pensioen. Wat dit precies inhoudt staat nog niet helemaal vast.

Wat gebeurt er met bestaande contacten?

Is de payrollovereenkomst tot stand gekomen vóór 1 januari 2020? Dan blijft de oude uitzondering op de ketenregeling van toepassing. Heeft een payroller zijn vierde tijdelijke overeenkomst vóór die datum getekend? Dan blijft deze gelden.
Voor situaties waarvoor geen overgangsrecht is geschreven, dit zijn tevens de meeste, is de nieuwe wet direct van toepassing op bestaande arbeidsovereenkomsten. 

Wat betekent dit voor jou als werkgever?

Kortom; payrollwerknemers krijgen vanaf 2020 dus ook recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als andere werknemers. Zij kunnen dus niet meer als uitzendkracht langdurig op tijdelijke basis worden ingezet. Hierdoor vallen belangrijke voordelen van payrollen weg en wordt het dus interessanter om deze medewerkers op je eigen loonlijst te zetten.

Heb je hier vragen over? Of heb je andere vragen op het gebied van pensioen, ziekte en verzuim of duurzame inzetbaarheid? Neem dan contact op met mij (Anne Coppens) of mijn collega Vera Timmermans, wij helpen je graag! Bel naar 0162-475675 of mail naar werkgeversdesk@geerts.nl.

Schade meldenInloggen Mijn GeertsPolisvoorwaarden
Stuur een bericht